Aganagi Axundov

Aganagi Axundov Filmography

movie 1970 Aslan va iki öküz
movie 1970 Fitna
movie 1967 Kimya kombinatlarinin optimal layihalasdirilmasi yollari