Ching Lee

Ching Lee Filmography

movie 1983 Feng shui er shi nian
movie 1980 She xing zui bu
movie 1978 Xin hong lou meng as Hsieh Bao-Chai
movie 1978 Zhui
movie 1978 Tian jiang heng cai
movie 1977 Chu Liu Xiang as Black Pearl Hei Chen-chu
movie 1977 Jian qiao ying lie zhuan
movie 1976 Dong fang yan shi as Chan Hsien-hsien
movie 1976 Hu tian hu di as Fox Fiary Hu Hsiao-hsin
movie 1976 Lao fu zi as Miss Chen
movie 1976 Lao hu ya
movie 1975 Jin mao shi wang as Wen Fang
movie 1975 Qing suo
movie 1975 Se zhong e gui
movie 1975 Shuang xing ban yue
movie 1975 Tai tai shi sheng xian as Fox Fiary Hu Hsiao-hsin
movie 1975 Xi xiao nu ma
movie 1975 Xin ti xiao yin yuan
movie 1975 Zhuo jian qu shi
movie 1974 Gui ma xiao tian shi
movie 1974 Heung gong chat sup sam
movie 1974 Yan nu huan hun as Sung Lien-hua
movie 1974 Zhu men yuan as Sun Shu-cheng
movie 1973 Dan Ma jiao wa
movie 1973 Dang nu ji hang
movie 1973 Mai fu as Fan Hsiu-hsiu
movie 1973 Niu gui she shen
movie 1972 Shi si nu ying hao as Yang Pa Mei
movie 1972 Wa wa fu ren
movie 1972 Wang ming tu
movie 1972 Xian nu xia fan
movie 1971 Bing tian xia nu as Shen Ping Hung
movie 1971 Xia shi hang as Wang Hsueh Niang
movie 1971 Xin du bi dao as Pa Hsiao
movie 1971 Ying wang as 7th Chief Yuk Lin
movie 1970 E lang gu
movie 1970 Nu xiao chun se as Helen Li Hai-lun
movie 1970 Yu nu qin qing
movie 1969 Bao biao as Yun Piau Piau
movie 1969 Hao xia zhuan
movie 1969 San xiao as Chiu Hsiang
movie 1969 Si jiao as Wen You
movie 1969 Tie shou wu qing as Kuei Ku
movie 1968 Hua yue liang xiao as Chang Hsiao-Ping
movie 1968 Shen dao as Pai Feng
movie 1967 Chui si tian e
movie 1967 Da xia fu chou ji
movie 1967 Dao jian
movie 1967 Jing jing as Ching-ching
movie 1967 Lian suo as Lien Suo
movie 1967 Nu xun an as Huo Ting-chin
movie 1967 Shan Shan as Lin Shan-Shan
movie 1967 Tie tou huang di as Princess Hui Hsi
movie 1966 Kuai lo qing chun
movie 1966 Wen Suchen as Sister Yu Chin-erh
movie 1966 Ye gu niang as Jin Xiao-fang
movie 1965 Bai lian deng as Lingzhi
movie 1965 Song gong mi shi as Ghost of Kou Zhu
movie 1965 Xi xiang ji as Hong Niang
movie 1965 Yu mei ren as Chin Mu-tan
movie 1964 Da ji
movie 1964 Shuang feng ji yuan as Chun Lan
movie 1964 Wan hua ying chun as Chorus girl
movie 1964 Xie shou yin
movie 1964 Xin ti xiao yin yuan
movie 1964 Yu tang chun

Ching Lee on Youtube


An interview with AmaLia Wai Ching Lee on the practice of Chi Gong coming together with the practice of Yoga. Location: 2009 Bali Spirit Festival, Ubud, Bali...


Los Angeles based dancer Ching Lee performs "I Wish" from the Run Lola Run soundtrack. Shot at The Vertitude in Canoga Park, CA in October 2012.


STRAY DOGS Tsai Ming-liang | Taiwan, 2013 Cast: Lee Kang Sheng, Lu Yi Ching, Lee Yi Cheng, Lee Yi Chieh, Chen Shiang Chyi.


Choreography House instructor Ching Lee dances to Wandering Star. Filmed at The Vertitude in Canoga Park, CA.