Feng Chi

Feng Chi Filmography

movie 1987 Da di fei ying
movie 1985 Sun Wu Kong dai zhan fei ren kuo
movie 1980 Da she
movie 1979 Ling chen liu dian qiang sheng
movie 1978 Wu hua jian shen
movie 1974 Guangdong hao han
movie 1974 Hei shou jin gang
movie 1974 Liang hu e dou
movie 1974 Shao Lin gong fu
movie 1972 Da di long she
movie 1969 Hei feng ling
movie 1969 Jiang hu ke
movie 1968 Wu qian zhang
movie 1967 San sheng wu nai

Feng Chi on Youtube


1980 - Hong Kong - Lost Souls Trailer - Shaw Brothers - Action - Drama - Suspense - Shen Chan - Feng Chi - Ming Chen. View poster art and details at http://w...


Title: Empress Wu 武則天Year: 1960 Director: Li Han-hsiang 李翰祥Casts: Li Li-hua 李麗華, Chao Lei 趙雷, Chiao Chuang 喬莊, Lo Chi 洛奇, Yu Feng-chi 俞 ...


Title: The Enchantress 妖魂 Year: 1984 Director: Chu Yuan 楚原 Casts: Max Mok 莫少聰, Yung Tsing-tsing 翁靜晶, Wei Chiu-hua 魏秋樺, Liu Yung 劉永 The ...


Shandong - Canada Table tennis friendly match 2012 Andro Ho vs Sun Feng Chi 1.