Feng Yueh

Griffin Yueh Feng (1901 ? July 3, 1999) born Da Zichun in Shanghai was a Chinese film director and screenwriter who worked in the Cinema of Hong Kong. He worked at the Shaw Brothers Studio's for many years and directed nearly 90 films. ... more on Wikipedia

Feng Yueh Filmography

movie 1974 E hu cun
movie 1973 Da meng long
movie 1973 Gan jin sha jue
movie 1973 Ling Nan zhi hu
movie 1973 Shuang long chu hai
movie 1972 Qun ying hui
movie 1972 Xiao du long
movie 1971 Qian wan ren jia
movie 1971 Ya ba yu xin niang
movie 1970 Er nu shi wo men de
movie 1970 Jin yi da xia
movie 1970 Wu lin feng yun
movie 1969 San xiao
movie 1968 Chun nuan hua kai
movie 1968 Duo hun ling
movie 1968 Guai xia
movie 1967 Lan yi
movie 1967 Dao jian
movie 1966 Long hu gou
movie 1965 Bai lian deng
movie 1965 Xi xiang ji
movie 1964 Hua Mu Lan
movie 1964 Da ji
movie 1964 Xin ti xiao yin yuan
movie 1963 Wei shui xin ku wei shui mang
movie 1963 Yuan ye qi xia zhuan
movie 1962 Bai she zhuan
movie 1961 Zhang fu de mi mi
movie 1961 Yan zi dao
movie 1960 Ji ren yan fu
movie 1960 Yi shu tao hua qian duo hong
movie 1960 Jie tong
movie 1959 Xi chun tu
movie 1959 Yu guo tian qing
movie 1959 Tao hua yun
movie 1959 Wo men de zi nu
movie 1959 Zhang fu de qing ren
movie 1958 Hong wa
movie 1958 Ren cai liang de
movie 1957 Jin lian hua
movie 1957 Qing chang ru zhan chang
movie 1956 Huan le nian nian
movie 1956 Qing shan cui gu
movie 1954 Xiao lou chun xiao
movie 1953 Cai hong qu
movie 1952 Kuang feng zhi ye
movie 1952 Niang re
movie 1952 Wu shan meng hui
movie 1952 Xin hong lou meng
movie 1950 Hua jie
movie 1950 Nan lai yan
movie 1949 Dang fu xin
movie 1949 Qing shan cui gu
movie 1949 Sen lin da xue an
movie 1949 Sha ren ye
movie 1949 Xue ran hai tang hong
movie 1948 Duan chang tian ya
movie 1948 Luan feng yuan
movie 1947 Mei gui duo ci
movie 1947 San nu xing
movie 1944 Noroshi wa Shanghai ni agaru
movie 1943 Fang hua xu du
movie 1942 Xiao lao hu
movie 1941 Bi hai qing tian
movie 1941 Chun feng hui meng ji
movie 1941 Sen lin en chou ji
movie 1941 Xiao fang zi
movie 1941 Xiao fu ren
movie 1941 Xin cha hua nu
movie 1940 San xiao
movie 1940 Yan xi jiao
movie 1939 Yu mo
movie 1939 Wang Xifeng da nao ning guo fu
movie 1939 Yun chang xian zi
movie 1938 Er nu ying xiong zhuan
movie 1938 Nu shao ye
movie 1938 Ri chu
movie 1937 Man yuan chun se
movie 1937 Shen mi zhi hua
movie 1936 Bai bao tu
movie 1936 Hu zhu zhi ye
movie 1936 Xi ling men
movie 1935 Tao wang
movie 1933 Chen xi
movie 1933 Zhongguo hai de nu chao