Heung Kam Lee

Heung Kam Lee Filmography

movie 2012 Baat seng bou hei as Orphanage Director
movie 2011 Ji keung hei si 2011 as Arnold's Grandmother
movie 2010 Fa tin hei si 2010 as Empress Dowager
movie 2010 Li Xiao Long as Bruce's grandma
movie 2009 Ga yau hei si 2009 as Mrs. Yu
tv series 2008 Gar ho yuet yuen as Grandma
movie 1999 Sing yuet tung wa as Tatsuya's landlady
movie 1996 Da san yuan
movie 1996 Hu Du Men as Auntie Ming
tv series 1996 Choi kin yim yeung tin as Kum Fung-chee
movie 1994 Bai fa mo nu zhuan II as Yip Pak-Chow
movie 1994 Daai foo ji ga as Mother
movie 1992 Da ba gua
movie 1992 Ga yau hei si as Grandmother
movie 1991 Hao men ye yan
movie 1991 Yu long gong wu as Ka-Chun's Mother
movie 1990 Chut si kei bing
tv series 1989 Ta loi ji kong wu as Mingtin's mother
movie 1988 Baat seng bou hei as Auntie Chin
movie 1988 Mong ming yuen yeung
movie 1988 San dui yuan yang yi zhang chuang
movie 1988 Wu long zei ti shen
movie 1988 Zai jian ying xiong
tv series 1988 Sai but dai tao as Wong Mei-hing
movie 1986 Wu long da jia ting
movie 1986 Yi gai yun tian as Ting-Bon's Mother
tv series 1986 Yi tian tu long ji as Mijeuk
movie 1985 Fei hu ji bing
movie 1985 Ge wu sheng ping
movie 1984 Bei nan xi dong
movie 1984 Hao cai zhuang dao ni
tv series 1984 Pin fok chun kei as Kum Tai-kwan
tv series 1984 Saan sau kiu wong as Lam Yiso
movie 1983 Hua xin da shao as Sheng's Mother
tv series 1980 Jup do bo as Lady Chai
movie 1979 Da dou da
movie 1979 Ge shi ge fa
movie 1979 Yuan jia
tv series 1977 Ga bin
movie 1976 Ni xi de ji
movie 1976 Shi hun Bing yu chao tou wang
movie 1975 Nam yan 40 yut tiu lung
movie 1975 Qian qi bai guai qiao nu yong
movie 1975 San xiao yin yuan
movie 1975 Yau hei yan gan saam bak lin
movie 1974 Bie liao qin ren
movie 1974 Dai heung lei
movie 1974 Dai heung lei bak min wai fung
movie 1974 Guai ren guai shi
movie 1974 Heung gong chat sup sam
movie 1974 Kai ji hon mun
movie 1974 Mei dao de xian sheng
movie 1974 Tai ping shan xia
movie 1974 Tian tang
movie 1974 Zhi zun bao
movie 1973 Pian shu qi zhong qi
movie 1972 Da jun fa
movie 1970 Cai Li Fo yong qin se mo
movie 1970 Chat kam chat jung chat sik long
movie 1970 Shen tan yi hao
movie 1970 Wang chung zik zong chat sik long
movie 1970 Xue fu xin chao as Lucy
movie 1969 Tian ci heng cai
movie 1967 Long feng zheng gua shuai
movie 1967 Yu nu shen tou as Lee Mui
movie 1966 Can hua lei
movie 1966 Lang xin he tai ren
movie 1966 Shen mi de xue an
movie 1966 The Woman State Secretary
movie 1966 Wo ai zi luo lan
movie 1966 Xiao kang zhi jia
movie 1965 Chun yuan
movie 1965 Da hong pao
movie 1965 Dian ti nui lang
movie 1965 Hua shen qing ren as Tse Mei-lin
movie 1964 Da zhang fu ri ji as Fong Tin-bing
movie 1964 Da zhang fu ri ji xia ji
movie 1964 Hu tu tai tai
movie 1964 Jie shi huang hou
movie 1964 Lao po wan sui
movie 1964 Mogui de aiqing
movie 1964 Wu ye zhao hun
movie 1963 Qian jin zhi nu as Sister Sai
movie 1963 Ye ban ren lang
movie 1963 Ying E sha sao
movie 1963 Zhui xiong ji
movie 1962 Mo ying jing hun
movie 1962 Nie hai yi hen as Ng Mei-gil
movie 1962 Tong saam chong chui sai ging
movie 1962 Yin xing nu xia
movie 1961 Qing chang wu long
movie 1961 Shen she fei hu jiu zhen gong
movie 1961 Two Heroes
movie 1960 Cui lou chun xiao
movie 1960 Nazha sheshan jiu mu
movie 1960 Xiao dao
movie 1959 Chuanjin baoshan
movie 1959 Kuafeng chenglong
movie 1959 Shi hou ji
movie 1958 Huang Fei Hong da po jin zhong zhao
movie 1958 She diao ying xiong zhuan
movie 1957 Na Zha nao dong hai as Shek-Jik Neung-Neung
movie 1956 Huang Fei Hong san xi nu biao shi as Yin Chi Fu