Kei Bishari

Kei Bishari Filmography

movie 2013 Bi-jukujo: Suki mo no shikijô kyô as Yôkô Maeda
movie 2013 Yagai play: Nozoki no nureba as Jirô Wakayama