Luquan Gao

Luquan Gao Filmography

movie 1972 Ba hang san qian li
movie 1972 Hong yun dang tou as Kao Ming
movie 1970 Cai Li Fo yong qin se mo
movie 1970 Dang nu chi nan
movie 1970 Huan le ren sheng
movie 1970 Jin se de xia wa
movie 1970 Man du mi quan
movie 1970 San jiao yuan chuang
movie 1970 Shen tan yi hao
movie 1970 Wang chung zik zong chat sik long
movie 1970 Wo bu yao li hun
movie 1970 Xiao ping guo
movie 1970 Yi dai gun wang
movie 1970 You sha mao pei
movie 1970 Zhang fu yao wo jia
movie 1969 Can wen can shi can can you
movie 1969 Huang Fei-hong qiao duo sha yu qing
movie 1969 Long dan
movie 1969 Man tian shen fo
movie 1969 San xiao as Old tutor
movie 1969 Seung see tin wo mut as Chan Wai-Choi
movie 1968 Bai dao Mini qun
movie 1968 Duo ming dao
movie 1968 Fei xia xiao bai long
movie 1968 Guaixia san xi yanzhi hu
movie 1968 Lan se jiu dian
movie 1968 Qing chun ge hou as Yu Sang Zui
movie 1968 Ru lai shen zhang zai xian shen wei
movie 1968 We mei ren
movie 1968 Xiao wu yi da po tong wang zhen
movie 1968 Yu nu tian ding as Mr. Mui
movie 1967 Gong chang san xiao jie
movie 1967 Jin se sheng dan ye
movie 1967 Na ge shao nu bu duo qing as Master Sin
movie 1967 Yu nu jin gang
movie 1966 Bi luo hong chen shang ji
movie 1966 Go neung sap baat yat do fa
movie 1966 Jie huo hong lian shang ji
movie 1966 Jin jiao yin geng jiao
movie 1966 Kun Lun san sha shou
movie 1966 Lao Fu Zi san jiu Sha Zai Ming
movie 1966 Nu sha shou
movie 1966 Shen mi de xue an
movie 1966 Xiao kang zhi jia
movie 1965 Gui gu shen nu
movie 1965 Hua shen qing ren as Fung Yan-cheung
movie 1965 Huo shao hong lian si zhi jiang hu qi xia
movie 1965 Zhen zhu lei
movie 1964 Da zhang fu ri ji as Poon Lo-bak
movie 1964 Da zhang fu ri ji xia ji
movie 1964 Diao man nu xi fu as Ho Cheong
movie 1964 Feng fu
movie 1964 Nan nan nu nu
movie 1964 Ren yao gou
movie 1964 Ru lai shen zhang san ji da jie ju
movie 1964 Ru lai shen zhang shang ji
movie 1964 Ru lai shen zhang si ji da jie ju
movie 1964 Ru lai shen zhang xia ji da jie ju
movie 1964 Yuan meng chong wen
movie 1963 Duan chang hua as Landlord
movie 1963 Lei dian tian xian jian
movie 1963 Qian jin zhi nu as Director Lee
movie 1963 Qing he bao ming as Commissioner Lau
movie 1963 Ying E sha sao
movie 1962 Ku yu chun feng
movie 1962 Qing bi jin jian
movie 1962 Tong saam chong chui sai ging
movie 1961 Han Jiang Guan
movie 1961 Jin fen shi jia
movie 1961 Qing chang wu long
movie 1961 Sha ren fa da ji
movie 1961 Ye ban you ling as Judy's father
movie 1961 Zhui qi ji as Uncle Shing
movie 1960 Ku hai gu chu
movie 1960 Miyue Jinghun as Toaist priest
movie 1960 Ren hai gu hong as Si-yeh
movie 1960 Sha ren zhuo zei as Landlord
movie 1960 Shi xiong di nu hai chu mo
movie 1959 Shi hao feng bo
movie 1959 Shi xiong di
movie 1958 Fu ma yan shi
movie 1958 Sai chat hou si gei
movie 1957 Shui hu zhuan: zhi qu sheng chen gang
movie 1956 Ba wang yao ji
movie 1956 Fang Shi Yu yi jiu Hong Xi Guan as Teacher Ma
movie 1955 Han ye as Herbalist
movie 1955 Hua du qi meng
movie 1954 Li jin jian xin yi fu ren
movie 1954 Shi zu hen
movie 1954 Yun niang
movie 1953 Jia
movie 1953 Ri chu as Ah Cheng
movie 1953 Wei lou chun xiao
movie 1953 Yu li hun
movie 1952 Gu ling jing guai
movie 1952 Lu chuang hong lei
movie 1952 Tian ci huang jin as Cheung Kan-hei
movie 1951 Ren zhi Chu
movie 1951 Wu hu duan hun qiang
movie 1950 Huang Fei Hong zhuan di san ji xue zhan Liu Hua Qiao
movie 1950 Monk in Love
movie 1950 The Bloody Fight Between Big Knife Wang Wu and the Invincible Kid
movie 1950 Xi lu xiang
movie 1950 Xin cha hua nu
movie 1949 Meng li xi shi
movie 1948 The Thirteenth Girl's Adventure in Nengren Temple
movie 1948 Twin Heads Selling Martial Arts
movie 1947 Ou duan si lian
movie 1941 Qian jin zhi zi
movie 1940 Xiao Guang Dong
movie 1937 Jiaotu Kangzhan
movie 1936 Nu Jiandie