Mackson Ngobeni

Mackson Ngobeni Filmography

movie 1982 Safari 3000 as Judge Urpa
movie 1976 Escape from Angola as Tshoma