Mai Huynh

Mai Huynh Filmography

movie 2000 Playing Mona Lisa as Rejected Music Student #2
movie 1999 Dumbarton Bridge as Peasant Woman
movie 1998 Closer Than the Boy Next Door as Emily
movie 1996 Dream for an Insomniac as Poetry Reader
movie 1995 A Tale of Love
movie 1993 The Joy Luck Club

Mai Huynh on Youtube

Trung Tâm Nhân đạo Quê Hương chúng con tri ân tấm lòng của các ân nhân xa gần đã yêu thương đùm bộc che chở chúng con, chúng con có ngày hôm nay ...


Siêu nhân Thối Thần =]]]