Man Huang

Man Huang Filmography

movie 2002 Hiu sam seung oi
movie 1993 Biao jie, ni hao ye! III zhi da ren jia dao as Pai Su Cheng
movie 1990 Gat seng gung ziu as Sun's Mother
movie 1988 Baat seng bou hei as Beautiful's Mother
movie 1987 Chou tin dik tong wah as Jennifer's Mother
movie 1987 Ni O.K., wo O.K.
movie 1987 Xia cu da zhang fu as Offended Woman
movie 1985 Choh dim yuen yeung
movie 1985 Fei hu ji bing
movie 1985 Ge wu sheng ping
movie 1984 Qing cheng zhi lian as Liu-So's mother
movie 1984 Shang Hai zhi yen
movie 1983 Kong xin da shao ye
movie 1981 Bei pan si xing
movie 1981 Mo deng bao biao as Mrs. Law
movie 1981 Zhong Guo nu bing
movie 1980 Da di yong shi
movie 1980 Long li ji
movie 1980 Yuan xiang ren
movie 1979 Chu lian
movie 1979 Guai quan xiao zi
movie 1979 Jia fa
movie 1979 Shi xiong shi di zhai chu ma
movie 1979 Xun meng de hai zi
movie 1978 'O' nu
movie 1978 Hua fei hua
movie 1978 Yi ge nu gong de gu shi
movie 1978 Zhui
movie 1977 Chu nu shen shi chai bai dang
movie 1977 Fei nu Zhi Zhi
movie 1977 Jin sheng jin shi
movie 1977 You lan zai yu zhong
movie 1976 Ci xiong cuo
movie 1976 Da du hou
movie 1976 Da fu ren jia
movie 1976 Jin lian
movie 1976 Lang hua
movie 1976 Li Xiao Long yu wo as Miss Lu
movie 1976 Tou tai ren
movie 1976 Wen nuan zai qiu tian
movie 1975 Gu huo nu guang gun cai
movie 1975 Lao nu ri ji
movie 1975 Nam yan 40 yut tiu lung
movie 1975 Qian qi bai guai qiao nu yong
movie 1975 She nu
movie 1974 A Fu zheng chuan
movie 1974 Kai ji hon mun
movie 1974 Nu mo
movie 1974 Ying zhao nan lang
movie 1974 Yun cai tong zi xiao zu zong
movie 1973 Ai yu qi tan
movie 1973 Cai yun fei
movie 1972 Qing bian
movie 1972 Tou huan xian jing
movie 1971 Zuo ye meng hun zhong as Mrs. Fang
movie 1970 Duan hun dao
movie 1970 Wo bu yao li hun
movie 1967 Shao nian shi wu er shi shi
movie 1966 Lao Fu Zi san jiu Sha Zai Ming
movie 1963 Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai
movie 1963 Nu ren yu xiao tou
movie 1963 Yi mao qian
movie 1958 Feng liu yuan jia
movie 1958 Gui lai
movie 1958 Nu da shi ba bian
movie 1956 Guan shan xing