Margaret Hsing Hui

Margaret Hsing Hui Filmography

movie 1973 Niu gui she shen
movie 1973 Shi shen
movie 1973 Ye sheng huo de nu ren
movie 1972 Gui gu shen nu
movie 1972 Gui xin niang as Anu
movie 1972 Hei xiang as Tang Wen-lin
movie 1972 Wo men yao dong fang
movie 1971 Hu gui xi chun as Hu Yin
movie 1971 Lei ru fung as Hsien Chin
movie 1971 Xiao shi yi lang
movie 1970 Chun huo as Mei Lin
movie 1970 Wei chan wu yi yuan as Szutu Pei-fang
movie 1970 Yu nu qin qing
movie 1969 Tao li chun feng as Chiao Li-chun
movie 1968 Chun man qian kun
movie 1968 Hu xia as Chang Wen Tsui
movie 1968 Hua yue liang xiao
movie 1968 Si bu mi ren ren zi mi
movie 1967 Chu gu huang yin as Lin Hui Ying
movie 1967 Qin jian en chou as Chin Ching-yu
movie 1967 Shao nian shi wu er shi shi
movie 1967 Xing yue zheng hui
movie 1966 Kuai lo qing chun
movie 1964 Da ji
movie 1964 Wan hua ying chun as Chorus girl
movie 1964 Xin ti xiao yin yuan