Meng Hua Ho

Meng Hua Ho Filmography

movie 1992 Chu nu de you huo
movie 1984 Yin zhong
movie 1980 Guai zhao ruan pi she
movie 1980 Guangdong shin sheng yu Shandong xiang ma
movie 1980 Qing xia zhui feng jian
movie 1979 Shao Lin ying xiong bang
movie 1978 Se yu sha ren wang
movie 1978 Shi zi mo hou shou
movie 1978 Xue fu rong
movie 1977 Hong lou chun meng
movie 1977 Xing xing wang
movie 1976 Fei long zhan
movie 1976 Gou hun jiang tou
movie 1976 Xianggang qi an
movie 1976 You gui zi
movie 1975 Dap cho sin
movie 1975 Jiang tou
movie 1975 Jin mao shi wang
movie 1975 Xue di zi
movie 1974 Sheng si quan ma as Himself
movie 1974 Shao nian yu shao fu
movie 1974 Yu mo
movie 1973 Niu gui she shen
movie 1973 Du nu
movie 1973 Huang Fei Hong
movie 1973 Mai fu
movie 1972 Xian nu xia fan
movie 1972 Hei ling guan
movie 1971 Xia shi hang
movie 1971 Zhong kui niang zi
movie 1970 Huang jiang nu xia
movie 1969 Fei yan jin dao
movie 1968 Yu luo cha
movie 1968 Nu er guo
movie 1968 Zhui hun biao
movie 1967 Pan si dong
movie 1967 San geng yuan
movie 1967 Shan Shan
movie 1967 Tie tou huang di
movie 1966 Tie shan gong zhu
movie 1966 Xi you ji
movie 1964 Xie jian mu dan hong
movie 1964 Xin ti xiao yin yuan
movie 1963 Fu xing gao zhao
movie 1963 Qi xian nu
movie 1963 Yang Nai Wu yu Xiao Bai Cai
movie 1963 Zhui xiong ji
movie 1961 Bei yuan wang de ren
movie 1961 Ge qiang yan shi
movie 1960 Ye gu niang
movie 1960 Jiang shui dong liu
movie 1960 Jiao feng ye yu
movie 1960 Nan Dao xiang si
movie 1960 Tao se feng yun
movie 1959 Mi hun qu
movie 1959 Fei lai yan fu
movie 1959 Mo ter zhi lian
movie 1958 Jie hong deng
movie 1958 Ren yue huang hun hou
movie 1957 Ma xi chun qiu
movie 1956 Qiu ba
movie 1955 Ren tou qi an
movie 1953 Feng chen xia quan

Meng Hua Ho on Youtube


Directed by: Meng Hua Ho. A.K.A. Colossus of Congo. Goliathon. Chinese King Kong. Plot: Word of a monster ape ten stories tall living in the Himalayas reache.


Ep. 170 The Flying Guillotine (1975) WARNING: SPOILERS Directed by: Meng Hua Ho Starring: Kuan Tai Chen, Feng Ku, Hung Wei Link to (fan-made?) trailer: ...


1977 giant gorilla movie made by Shaw Bros. Directed by Meng Hua Ho. Stars Danny Lee. Clips with commentary by Scott Williamson.


Please subscribe if you like the content!!! A Slice of Death (1979) AKA: Shao Lin Ying Xiong Bang (original title); Shaolin Abbot Action | Adventure Director...