Ming-yang Li

Ming-yang Li Filmography

movie 2010 Wu di fan dou xing
movie 1995 Gui tu
movie 1995 Operation Dumbo Drop as Village Elder
movie 1995 Xiao lin lao zu
movie 1994 Hong Kong 97 as Chun
movie 1994 Shao Lin xiao zi as Shaolin Abbot
movie 1993 Biao jie, ni hao ye! III zhi da ren jia dao as Chairman Chien
movie 1993 Heaven & Earth as Ky La Wizard
movie 1993 You Seng as The Abbot
movie 1992 Gai shi ying xiong as Audience Member in Horse Race
movie 1992 Long min as 7-11
movie 1991 American Shaolin as Disciple
movie 1991 Bamboo in Winter as Su Ming
tv movie 1990 Forbidden Nights as Old Ling
movie 1989 Eat a Bowl of Tea as Old Lum
movie 1989 Kickboxer as Old Man in Village
movie 1988 Bat*21 as NVA
movie 1985 Sheng dan qi yu jie liang yuan as Cat's Grandfather
movie 1982 Ba cai Lin Ya Zhen as Sand