Nguyen Hau

Nguyen Hau Filmography

movie 2013 Once Upon a Time in Vietnam
movie 2013 Tien Chua
movie 2010 De Mai Tinh as Boat Captain
movie 2009 Bay Rong as A.Thoong
movie 2007 Cu va chim se se as Uncle Minh
movie 2007 Dong Mau Anh Hung as The Mole

Nguyen Hau on Youtube


Giám Đốc phát triển dự án Kênh truyền hình Vietnamnet.TV (phát sóng : kênh 24 HTVC - kênh 25 VCTV) CT HĐQT : PhuongdongBynight co.,ltd (Vietnam) Email ...