Savva Gusev

Savva Gusev Filmography

movie 2013 Brotherhood of Men as Misha
movie 2011 Vykrutasy as Kara Sasha - Futbolnaya komanda 'Palchiki'
movie 2010 Bortsu ne bolno