Shigenori Sakada

Shigenori Sakada Filmography

movie 1930 Gakusei Sandai-ki - Meiji jidai
movie 1930 Gakusei Sandai-ki - Tempô jidai
movie 1929 Shîmachidorî tsûkrishirânmi
movie 1929 Chikyôdai
movie 1925 Daichi wa hohoemu: Zempen
movie 1925 Daichi wa hohoemu: Kôhen
movie 1921 Imoto no shi
movie 1918 Zokû Konjiki yasha