Shunichi Takeuchi

Shunichi Takeuchi Filmography

movie 1932 Sentimental Kiss
movie 1931 Bakahachi to jôshu-sama
movie 1930 Mushibameru kajitsu
movie 1929 Carmen
movie 1929 Îse ôndo
movie 1926 Sho-chan no boken