Sun-fung Lee

Sun-fung Lee Filmography

movie 1978 La shou qing ren
movie 1976 Zhi ai qin peng
movie 1972 Ban sheng niu ma
movie 1972 Qun fang pu
movie 1968 Ba ba de qing ren
movie 1968 Li hou zhu
movie 1965 Ba ge xiong shou
movie 1965 Ma ling dao
movie 1965 Xi Shi
movie 1964 Chun Xiang zhuan
movie 1964 Lang xin ru tie
movie 1964 Nan nan nu nu
movie 1964 Xianggang wu zhan xia
movie 1964 Yong jie tong xin
movie 1963 Liu Hai yu xian ji
movie 1963 Duan chang hua
movie 1963 Liu Zhang xia shan
movie 1963 Sheng si hen
movie 1963 Yong yuan de wei xiao
movie 1962 Fu gui shen xian
movie 1962 Hu shan meng
movie 1962 Su Xiaoxiao
movie 1961 Jin fen shi jia
movie 1961 Sheng si pai
movie 1961 Yi ye nan wang
movie 1960 Shu jian en chou lu
movie 1960 Hong
movie 1960 Ren hai gu hong
movie 1959 Hao men ye yan
movie 1959 Li gui yuan chou
movie 1959 Ren lun
movie 1958 Bi xie jian
movie 1958 Ta de yi sheng
movie 1958 Jing cha ji
movie 1957 Ti xiao yin yuan
movie 1956 Chu gu huang ying
movie 1956 Dao luan qian kun
movie 1956 Fa da zhi ren
movie 1956 Yan shi huan hun ji
movie 1955 Duan hong ling yan ji
movie 1955 Han ye
movie 1955 Ai
movie 1955 Ai xia ji
movie 1955 Chun can meng duan
movie 1955 Ren dao
movie 1954 Da di
movie 1954 Hao hua shi jia
movie 1954 Yu nu huai tai shi ba nian
movie 1953 Ri chu as Xiao Cui's Father
movie 1953 Chun
movie 1953 Ming yue bing xin
movie 1953 Yu li hun
movie 1953 Zai sheng hua
movie 1953 Qian wan ren jia
movie 1952 En qing shen si hai
movie 1952 Ge sheng lei ying xia ji
movie 1952 Jie qi yan shi
movie 1952 Zi mei hua
movie 1952 Dao chu re ren lian
movie 1951 Leng luo chun xiao
movie 1951 Yi fan feng shun
movie 1951 Aau seung han
movie 1951 Xue ran du juan hong
movie 1950 Da dao Wang Wu zue zhan xiao ba wang
movie 1950 The Bloody Fight Between Big Knife Wang Wu and the Invincible Kid
movie 1949 Yi xin nu zi fu xin lang
movie 1949 Shou de yun kai jian yue ming
movie 1948 Bai zi qian sun
movie 1947 Tian ci liang yuan
movie 1941 Ruan shi san xiong
movie 1940 Zhan long yu xian ji