Tadashi Iizawa

Tadashi Iizawa Filmography

movie 1956 Bîru mukashi mukashi
movie 1954 Kappa kawataro
movie 1948 Tanuki shinshi tôjô