Tak-Lai Ngai

Tak-Lai Ngai Filmography

movie 2000 Cheong wong
movie 1999 Baan gwat chai
movie 1999 San chuen liu see
movie 1997 Ng yun ji dai
movie 1997 Wang jiao da jia jie as Lai
movie 1996 Chung fung dui liu feng gaai tau
movie 1996 Gang du zui hou yi ge bao biao
movie 1996 Xong xing zi: Zhi jiang hu da feng bao
movie 1995 Huan le shi guang as Court officer
movie 1994 Fei hu xiong shi zhi: Ji dao zhan shi
movie 1994 Tun Men se mo
movie 1993 Yi jiu si jiu zhi jie hou ying xiong zhuan