Wong Man-Lei

Wong Man-Lei Filmography

movie 1939 1939 Daguanyuan
movie 1939 1939 Daguanyuan
movie 1939 Beijie Hongluo
movie 1939 Du Shiniang Nu Chen Baibao Xiang
movie 1939 Gu sao fen
movie 1939 Jia Cuo Lang
movie 1939 Jinye Ju Xuji
movie 1939 Lu Mengzheng Jizao
movie 1939 Mei Kai Erdu
movie 1939 Sanqi Xuanwang
movie 1939 Saoba Jing
movie 1939 Wanli Xingshi
movie 1939 Wuyi Dui
movie 1939 Xiaozi Luan Jingtang
movie 1939 Yuanhun Ta
movie 1938 Gong di
movie 1938 Guer Xing
movie 1938 Jin ye ju
movie 1938 Jinwu Shier Chai Xuji
movie 1938 Qixing Banyue
movie 1938 Xin Guomin
movie 1937 Bian fang xue lei
movie 1937 Guonei Wu Zhanshi
movie 1937 Jingu Xixiang
movie 1937 Jinwu Shier Chai
movie 1937 Qianjin Qu
movie 1937 Ren sheng qu
movie 1937 Roubo
movie 1937 Shishi Zao Yingxio
movie 1937 Sishengzi
movie 1937 Wane Zhi Fu
movie 1937 Wuguan Huangdi
movie 1937 Xin Mo
movie 1937 Xu Baijinlong
movie 1937 Zhujiang Fengyue
movie 1936 Li hua luo
movie 1936 Tong xin jie
movie 1936 Xin Qingnian
movie 1936 Xiong Yuan Di Jie
movie 1936 Xue sa jin qian
movie 1935 Shalao Zhushou
movie 1935 Zuori Zhi Ge
movie 1934 Xiyang
movie 1934 Zhandi Guilai

Wong Man-Lei on Youtube


看看當年,粵語片裡的家婆(黃曼梨)訓斥新抱(白燕)。做兒子的(張活游)就是為難! Let's see mother-in-law (Wong Man Lei)lectured the daughter-in-law (Pak Yin) ...