Ya-lei Kuei

Ya-lei Kuei Filmography

movie 2012 Yin shi nan nü - Hao yuan you hao jin
movie 2011 Withholding as Lynn
movie 2010 Ai Bu Ji as Grandmother
tv series 2010 Hong lou meng as Madame Wang
tv series 2006 Tian he ju as Zhu Ziping
movie 2001 Hou niao as Chen's Mom
movie 2000 Ye ben
tv series 2000 Da Ming Gong Ci as Wu Zetian
tv series 1999 Hai hai de ren sheng as Kang Shao-hua
tv series 1999 Huan xi ren jia as Qiao Ma
movie 1997 Ji sor as Auntie Foon - Aged Wan
tv series 1997 Lei yu as Mei Shiping
movie 1996 Jin tian bu hui jia as Mrs. Chen
movie 1995 Nu er hong as Zhou Hua Diao as Adult
movie 1994 Yin shi nan nu as Madame Liang
movie 1993 Xi yan as Mrs. Gao
movie 1990 Jia dao gong li de nan ren
movie 1989 Ji ji as Madam Kao
movie 1988 Xiao sheng lei ying da lu xing
movie 1988 Zhong Guo zui hou yi ge tai jian
movie 1987 Qi zheng piao piao
movie 1987 Qiang xia liu ren
movie 1986 Inferno Thunderbolt
movie 1983 Cui hua zhe si
movie 1983 Feng shui er shi nian as Ko Ya Mei
movie 1982 Han shan fei hu
movie 1982 Hei yu da tao wang
movie 1982 Ku lian
movie 1982 Ran shao ba huo liao as Lan Ting
movie 1982 Shi Jie
movie 1982 Shi ye Yun ye Ming ye
movie 1982 Wan pi gou
movie 1982 Zhi fen zhi bing
movie 1982 Zhong Guo nu jing
movie 1981 Gai shi ji hua
movie 1981 Huang tian hou tu
movie 1981 Jiao xiong
movie 1981 Meng de yi chang as Auntie Lan
movie 1981 Sao dang da du chang
movie 1981 Sha jia shi wu nu ying hao
movie 1981 Zhong Guo nu bing
movie 1980 Chu Liu Xiang chuan qi
movie 1980 Ju san liang yi yi
movie 1980 Lang zi di shi san
movie 1980 Lian ai fan dou xing as Shen Rong's Mother
movie 1980 Nu fan tian tiao
movie 1980 Yan er gui
movie 1979 Ai qing pair-pair dui
movie 1979 Chun han
movie 1979 Hua ban wu chun feng as Mrs. Hsia Qing-Lan
movie 1979 Wang ai cao as Mrs. Shu
movie 1978 Bai zhan bao shan he
movie 1978 Cai zai xi yang li
movie 1978 Di Di ri ji
movie 1978 Hua fei hua
movie 1978 Sha tan shang di yue liang
movie 1978 Wu qing huang di you qing tian
movie 1977 Bu yao zai jie shang wen wo
movie 1976 Bao po
movie 1976 San ge nu hai de gu shi
movie 1975 Nu bing ri ji
movie 1973 Lei feng yu
movie 1973 Yi jia ren
movie 1971 Ti Ying
movie 1971 Wang shi zhi neng hui wei
movie 1971 Zhen jia tai tai
movie 1970 Duan chang hong as Fung Man-ling
movie 1970 Jia zai Tai Bei
movie 1969 Dong nuan as Jin
movie 1969 Ren gui hu
movie 1968 Fei zei
movie 1968 Shen qing bi jiu nong
movie 1967 Xun meng yuan as Hsu Meng-hua
movie 1966 Hua luo shui jia
movie 1965 Yan yu meng meng as Lu Yiping

Ya-lei Kuei on Youtube


Released in 1993 and directed by Ang Lee, The Wedding Banquet is the tale of a gay Taiwanese man in America who must marry a woman for his family.