Yachiyo Ohtori

Yachiyo Ohtori Filmography

tv movie 1989 The Asami Mitsuhiko Mystery 5
tv series 1971 Daigaku imo monogatari
tv series 1963 Akai daiya