Yang Ming Tsai

Yang Ming Tsai Filmography

movie 1998 Xia dao zheng chuan
movie 1992 Ah Dai
movie 1991 Da ge da xu ji
movie 1991 Xiongdi Zhenzhong
movie 1989 Xin A Li Ba Ba
movie 1989 Fang cao bi lian tian
movie 1988 Da tou zai
movie 1988 Hai zi wang
movie 1987 Ha luo jiang shi
movie 1987 Xing tao tai lang
movie 1986 Wang hai de mu qin
movie 1985 Gu lian hua
movie 1985 Ci bei de zi wei
movie 1985 Tian sheng bao yi dui
movie 1985 You huan dao shi
movie 1982 Hui yan shi ying xiong
movie 1982 Zhi fen zhi bing
movie 1981 Xue men ying zhao
movie 1981 Hei se da heng
movie 1981 Ma! Bu yao si zai wo bei shang!
movie 1981 Wang zi cheng long
movie 1980 Xiao chou
movie 1978 Hu tu san xia ke
movie 1977 Shen quan da zhan kuai qiang shou
movie 1974 Chong di yu lai de nu ren
movie 1973 Shen mi nu lang bai ru shuang
movie 1973 Chi chi de ai
movie 1973 Jing cha
movie 1972 Shen di gai xia
movie 1972 Fang Shi Yu
movie 1971 Huan tian xi di
movie 1971 Mi shi
movie 1970 Du huo zhang
movie 1969 Shao rou zong
movie 1969 Yan xia
movie 1967 San sheng wu nai
movie 1966 Hei mei ren
movie 1965 Xiao nu de yuan wang
movie 1956 Luan shi yao ji