Yasushi Yoshii

Yasushi Yoshii Filmography

movie 1937 Etchan as Shingo Obayashi
movie 1932 Shanghai
movie 1932 Umi ni chiru hana as Yotaro Motoda
movie 1930 Tôjin Okichi as Shinanonokami Inoue
movie 1929 Kigeki: Ase as Gembei
movie 1928 Ai no machi as Keizo Taura, manager
movie 1928 Tokkyu sambyaku-ri