Yeung Kung-Leong

Yeung Kung-Leong Filmography

movie 1940 Huangjiang Nuxia Diyiji Dapo Hanjia Zhuang
movie 1940 Lu Siniang
movie 1939 Gu Yuan Sou Jie
movie 1939 Hanye Mieshi Ji
movie 1939 Yidai Youwu
movie 1939 Banmian Xishi
movie 1939 Baoqing Lane
movie 1939 Beijie Hongluo
movie 1939 Chali Yu Sheqinggui
movie 1939 Huoshao Shishi
movie 1939 Sanqi Xuanwang
movie 1939 Zhentou Zhuang
movie 1938 Qian Zuoguai
movie 1937 Xin Mo
movie 1937 Tian Jier
movie 1936 Kexue Zhuiren
movie 1936 Nuzei Lanniang
movie 1936 Wuye Jiangshi

Yeung Kung-Leong on Youtube


Sun Ma Si Tsang, Cheng Bik-ying, and Tang Kei-chen singing "Paradise Not for Me", a cover of "April Love" originally by Pat Boone. A song featured in the mov.

First Hong Kong English TV "Sitcom" 1984 Starring: 鄧碧雲- Tang Big Wan, 黄淑儀- Gigi Wong, Struart Wolfendale.


First Hong Kong English TV "Sitcom" 1984 Starring: 鄧碧雲- Tang Big Wan, 黄淑儀- Gigi Wong, Struart Wolfendale.