Yoshiomi Ikeda

Yoshiomi Ikeda Filmography

movie 1923 My Friend
movie 1923 Sendô kouta
movie 1922 Chizome no gûnki
movie 1921 Kure yuku ekiji
movie 1921 Kyôkuko shôha ushiô no asa
movie 1921 Nasanu naka
movie 1921 Shakko