Ziwen Wang

Ziwen Wang Filmography

movie 2012 Yi jiu si er as Xing Xing
movie 2011 Cool Young
movie 2011 Xin hai ge ming as Tang Manrou
movie 2010 Tang shan da di zhen as Xiao He
movie 2006 Yi ma de hou xian dai sheng huo as Fei-fei